Zespół Szkół Specjalnych nr 93
 
 
Historia szkoły


Zespół Szkół Specjalnych nr 93
w SPZOZ Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki 
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
 

Szkoła Podstawowa nr 346 rozpoczęła działalność 01.09.1996 r. Inicjatorką, założycielką i dyrektorem szkoły jest
Pani mgr Anna Prokopowicz, która kieruje szkołą do dziś.
Decyzję o założeniu szkoły podjął 10 lipca 1996 r. ówczesny Kurator Oświaty - Włodzimierz Paszyński.

Zostały określone główne zadania szkoły:

-uśmiech dziecka naszą największą radością,

-w naszej szkole każdy może odnieść sukces,

-wspólnie pokonujemy trudności związane z chorobą, aby nasi uczniowie nie rezygnowali z marzeń.

W 1999 r. zostało utworzone Gimnazjum Powiatowe nr 27,
a następnie w 2002 r. Zespół Szkół Specjalnych nr 23,
który w 2004 r. został przekształcony w ZSS nr 93. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowanr 346 i Gimnazjum nr 67.
Szkoła uczestniczy w akcji Cała Polska czyta dzieciom
i propaguje jej ideę przez cały czas. Nasza szkoła nawiązała także współpracę z Fundacją "Porozumienie bez barier"
i włączyła się do akcji "Motylkowe szpitale". Dzięki tej współpracy wolontariusze fundacji ozdobili sale szpitalne ilustracjami z bajek.

Pani dyrektor Anna Prokopowicz nawiązała współpracę z wieloma instytucjami, które wspierały naszą placówkę: Fabryka Ołówków St. Majewski S.A. w Pruszkowie, E. Wedel S. A., firma poligragiczna w Łomiankach, Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, Inco-Veritas i ZOFSKO.